• Tekstowa podstrona

   • 1858
    • Początki

     Początki

     Historia naszej „Dziewiątki” sięga 150 lat wstecz, do roku 1858, kiedy to po stronie wschodniej ówczesnego traktu głogowskiego zbudowano niewielki piętrowy budynek z tzw. muru pruskiego. Była to szkoła dla uczniów ówczesnej wsi podmiejskiej Święty Łazarz, a ten typ szkół, – jako że był to zabór pruski – określany był wówczas mianem, Volksschule. Zabudowania wsi, jak wynika to z planu z końca 1896 roku, znajdowały się mniej więcej na terenie obecnego rejonu szkolnego.

     Do budynku szkoły przylegało małe podwórko, które dziś nazwalibyśmy boiskiem szkolnym. W związku z rozwojem wsi z końcem XIX stulecia budynek szkolny znalazł się w rozwidleniu ówczesnych ulic Glogauer Strasse, czyli obecnej Głogowskiej (dawnego traktu w kierunku Głogowa) i odchodzącej od niej ukośnie w prawo ulicy, którą Prusacy nazywali Zentralstrasse, w 1920 roku trafnie przemianowaną na ulicy  Odskok. Z początkiem XX wieku po stronie prawej ul. Odskok zbudowano budynki mieszkalne oraz duży budynek poczty. Łazarska szkoła funkcjonowała w swych pomieszczeniach niemal do końca XIX wieku i nosiła nazwę Gemeindeschule St. Lazarus (Szkoła Gminna Świętego Łazarza).

   • 1889
    • Pod pruskim zaborem

     Pod pruskim zaborem

     W latach 1889-1902 u zbiegu ulic Glogauerstrasse i Parkstrasse (obecnie Głogowska i Strusia) wzniesiono nowy budynek szkolny i wówczas uczniowie przenieśli się do nowej siedziby. Był to budynek dwupiętrowy z cegły, zaś na jego tyłach znajdowało się prostokątne podwórze, czyli boisko szkolne.

     Pierwsze lata funkcjonowania szkoły w nowym budynku były niezwykle trudne, gdyż w szkołach obowiązywał język niemiecki, a w dodatku w owym czasie trwała walka zaborcy pruskiego z mową polską i religią. Pragnąc zachować ścisłą kontrolę nad szkołą magistrat miasta Poznania przejął ją w 1902 roku, a więc w dwa lata po włączeniu Świętego Łazarza w granice miasta.

     Rozwój miasta i przyrost ludności sprawił, że rozbudowywana była trzykrotnie i wkrótce została pierwszą, wieloklasową szkołą na Łazarzu /przy ul. Strusia/. Przed wybuchem II wojny światowej szkoła liczyła 666 uczniów i 14 oddziałów

   • 1918
    • Niepodległość!

     Niepodległość!

     Z chwilą odzyskania niepodległości, po ponad stu latach pruskiej niewoli zaborczej, budynek przy ul. Strusia 12 nadal był siedzibą szkoły, tyle, że polskiej. Symbolem tego, było przyjęcie w 1919 roku za patrona szkoły, Antoniego Małeckiego, wybitnego Wielkopolanina urodzonego w Objezierzu koło Obornik, filologa i literata.

     Szkoła nazywana wówczas Powszechną nosiła już numer 9, tyle, że używano cyfry rzymskiej (IX). Jej kierownikami w okresie międzywojennym XX wieku byli panowie: Krzyżan, Dąbrowski, Dobrogowski, a w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej, tj. do września 1939 roku szkołą kierował p. Franciszek Świebocki.

   • 1939
    • II wojna światowa

     II wojna światowa

     Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Poznania Niemcy zamknęli szkołę, a w jej murach utworzono szpital. Hitlerowcy zaprowadzając „nowy porządek” na ziemiach przemocą wcielonych do III Rzeszy, zmienili nazwę Święty Łazarz na Hermannstadt.

     Z końcem wojny (początek 1945 r.) część budynku wypaliła się i musiano ją rozebrać.

   • 1945
    • Koniec wojennej pożogi

     Tuż po wyzwoleniu, w mocno zdewastowanym budynku przy ul. Strusia 12 przystąpiono do organizowania szkoły. Przeprowadzony w szybkim tempie remont pozwolił na otwarcie Szkół Powszechnych Nr 3 i 4. Wkrótce Szkołę Powszechną Nr 3 przeniesiono na ulicę Berwińskiego, a szkole Nr 4 przywrócono wcześniejszą numerację i stała się ponownie Szkołą Powszechną Nr 9.

     Z czasem wypalone skrzydło budynku odbudowano, a w 1951 roku przenosząc naszą szkołę w inne miejsce, opuszczone pomieszczenia przeznaczono na szkołę dla dzieci specjalnej troski.

     Kierownictwo Szkoły Powszechnej nr 9 z dniem 5 kwietnia 1945 roku objął ponownie p. Franciszek Świebocki.

   • 1951
    • Nowa lokalizacja

     Nowa lokalizacja

     Z dniem 1 września 1951 roku uczniów „dziewiątki” przeniesiono do wielkiego gmachu szkolnego przy ul. Berwińskiego 2/3 i tam przez siedem kolejnych lat, tj. do 1958 roku „czasowo” funkcjonowała nasza szkoła (wraz z trzema jeszcze innymi – nr 15, 26 i 43).

   • 1956
    • Przymiarki do Łukaszewicza

     W latach 1956 – 1958, u zbiegu ulic Calliera i Łukaszewicza wybudowano trójkondygnacyjny budynek szkolny w kształcie litery „L”, z podcieniami od ul. Łukaszewicza. Na tyłach budynku utworzono z czasem dwa boiska. Projektantem obiektu był architekt Stefan Zieleśkiewicz.

   • 1958
    • Przeprowadzka na Łukaszewicza!

     W setną rocznicę istnienia szkoły, w ostatnich dniach sierpnia 1958 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku.

     Koszt budowy wyniósł około 9 milionów złotych. Była to w tym czasie jedna z największych i najlepiej wyposażonych szkół w Poznaniu. Sale lekcyjne i korytarze w nowym budynku szkolnym były przestronne, a pracownie nowocześnie wyposażone.Do nowootwartej szkoły uczęszczało około 1330 uczniów.

   • 1961
    • Nowy kierownik

     Nowy kierownik

     W roku 1961, dotychczasowy kierownik szkoły Franciszek Świebocki odszedł na emeryturę, a jego obowiązki przejął Wojciech Patelka.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13
   • sekretariat@sp9.eu
   • jazwinskajoanna@gmail.com
   • 0 61 866-33-65
   • ul. Łukaszewicza 9/13, 60 - 726 Poznań
 • Galeria zdjęć